RODO

Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pabianickie Stowarzyszenie Taksówkarzy ” Trzy Korony” 95-200 Pabianice ul. Zamkowa 9
Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: info@taxipabianice.pl lub telefonując pod numer: 42 213 13 13 lub 502 13 13 13
Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie.
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją naszych usług (realizacją umowy).
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może spowodować, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie- członkom Stowarzyszenia świadczącym usługi oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy. Oczywiście dane przestaną być przetwarzane w każdym czasie na Państwa żądanie.
Macie Państwo między innymi prawo do:
żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje.

Powrót
Call Now Button